[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][heading]Logiplan[/heading][vc_column_text]Det intensiva flödet av material under ett byggprojekt kräver att leverantörer, speditörer,
platschefer och övrig personal hela tiden är informerade om genomförda, pågående och
kommande leveranser. Idag kommunicerar de olika parterna m.h.a telefonsamtal, mejl och
analoga planeringstavlor (t ex White boards) – Vilket av naturliga skäl är tidskrävande, ofullständig
och spårbarheten är begränsad. Missförstånd är regel snarare än undantag och konsekvensen blir
dålig resursplanering, onödigt materialspill eller i värsta fall olyckor på byggarbetsplatsen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom”][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][split_line_heading][/split_line_heading][heading]LogiPlan är en digital plattform för smart gemensam planering och hantering av leveranser och resurser på byggarbetsplatsen.[/heading][vc_column_text]Logiplan är ett webbaserat schemaläggnings-, boknings- och loggningssystem för alla transportaktiviteter inkommande och utgående från sajten, som också kan användas till boka resurser som kranar, hissar inom flera projekt på en byggarbetsplats.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/2″ tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid”][image_with_animation image_url=”5827″ alignment=”” animation=”Fade In” border_radius=”none” box_shadow=”none” max_width=”100%”][/vc_column][/vc_row]