LogiPlan Site

LogiPlan Site löser logistik- och planeringsutmaningar för byggarbetsplatsen, entreprenör och underentreprenörer

Boka demo
laptop
mobile

LogiPlan Site hanterar ett övertygande utbud av utmaningar, inklusive leveransplanering, byggområdeshantering, projektledning, avvikelsehantering, avfallshantering, leveransplanering och mycket annat.

Leveransplan

Visar och synkroniserar leveranser och resursanvändning för ett byggprojekt. Det spar tid för underentreprenörer på byggplatsen samt leverantörer och undviker stopp och oplanerade leveranser.

 • LeveransbokningarLeveransbokningar planera materialleveranser till projektet och inkludera information om grindar, lossningszoner, återkomster, materialorder, resursbehov och mycket annat.
 • ResursbokningarResursbokningar planera resurser såsom kranar, gaffeltruckar och andra resurser på platsen och ser till att resurser planeras rätt och kan inte bokas samtidigt för olika aktiviteter.
 • AvfallsbokningarAvfallsbokningar planera avfallsleveranser från platsen och containerleveranser till platsen. De kan integreras med LogiPlans avfallsmodul.
 • BokningsaviseringarBokningsaviseringar säkerställer att specialister med olika roller i projektet informeras om viktiga aviseringar för leveranser de är involverade i.
 • Sök, filtrera bokningarSök, filtrera bokningar, visa schemat som en kalender eller daglig lista för att få exakt den information som är viktig i det specifika ögonblicket.
Boka demo →

Byggområdes­hantering

Den här modulen hanterar ett byggområde och inkluderar projekt, terminaler, lossningszoner, resurser, grindar och checkpoints.

 • LossningszonerLossningszoner för byggområdet kan skapas med färgkoder för dem och användas senare i leveransplaneringen.
 • ResurserResurser som kranar, gaffeltruckar och annat kan skapas för byggområdet och användas i leveransplaneringen.
 • GrindarGrindar kan skapas i ett byggområde och användas för leverans och avfallsbokningar. Automatiska grindar kan anslutas och öppnas av LogiPlan.
 • ByggprojektByggprojekt innefattar en lista och egenskaper för alla konstruktionsprojekt lokaliserade i samma byggområde och delar gemensamma resurser.
 • PlatsplanerPlatsplaner inkluderar byggplatsplaner för hela byggområdet eller specifika delar eller projekt.
 • PlatsdokumentationPlatsdokumentation är en dokumentlagring för all relevant dokumentation som kan behövas för projektet.
 • Logistikterminaler och checkpointsLogistikterminaler och checkpoints kopplade till byggprojektet och som används som logistiklösningar för leveranser kan visas i byggområdeshanteringen.
Boka demo →

Projekt­hantering

Projektvyn är byggprojektets instrumentpanel. LogiPlan presenterar väder, nyheter, statistik och relevanta händelser för projektet.

 • 3-d modellen3-d modellen låter projektet ladda upp och visualisera en BIM fil och koppla LogiPlan data till BiM data direkt i applikationen.
 • ProjektdokumentationProjektdokumentation inkluderar alla typer av artefakter för projektet som delas med underentreprenörer.
 • NyheterNyheter kan användas för att publicera all information och dokument som är relevanta för den aktuella perioden för projektdeltagarna.
 • FaktureringskontonFaktureringskonton används för att registrera och sedan tilldela andra enheter i applikationen ett konto för tjänster som ska faktureras.
 • AnvändarhanteringAnvändarhantering tillåter alla användare lista information om eller bjuda in en annan användare med åtminstone de privilegier hon har.
 • VäderVäder visar information om väder för aktuell period för att varna om möjliga problem som påverkar planeringen och arbetsaktiviteterna för till exempel svetsning.
 • StatistikStatistik visar en reducerad uppsättning av de viktigaste nyckelvärdena från statistikmodulen i projektvyn.
 • GrindarGrindar tillåter logistikadministratörer att skicka ett kommando till anslutna grindsystem direkt från projektvyn.
Boka demo →

Redo att prova?
Boka demo!

Boka demo för att få en bättre förståelse för hur vi kan hjälpa till att effektivisera ditt företags verksamhet inom byggbranschen.

Boka demo
Site page
Boka demo

Avvikelse­hantering

Avvikelsehantering är en modul som används för att registrera avvikelser för materialleveranser liksom projektavvikelser på platsen.

 • AvvikelsetypAvvikelsetyp registrerar typen av avvikelse och väljs från en större lista av fördefinierade avvikelseklasser.
 • AvvikelseprioritetAvvikelseprioritet är en prioritet som sätts på avvikelsen så att avvikelserna kan adresseras enligt betydelse.
 • DeadlinesDeadlines spar deadlinedata för avvikelser som ska adresseras.
 • Ändrings- och tilläggsarbeteÄndrings- och tilläggsarbete hjälper underentreprenörer och leverantörer att identifiera och dokumentera ändringar i det arbete de är kontrakterade att utföra för att ha stödjande information för efterföljande rapporter och fakturering.
 • Skicka avvikelser till e-postSkicka avvikelser till e-post kan användas för att skicka en uppsättning registrerade avvikelser till en underentreprenör eller leverantör.
Boka demo →

Avfalls­hantering

Används för att spåra alla typer av avfallscontainrar på platsen. Inkluderar integration med leverantörer av avfallshantering för att skicka beställningar på containrar och containertömning.

 • Integration med leverantörerIntegration med leverantörer säkerställer att beställningar kan skickas automatiskt till en avfallsleverantör som du väljer.
 • ContainertyperContainertyper från en stor databas av generiska typer kan användas i avfallsmodulen förutom de speciella containertyper vi har för leverantörer vi är integrerade med.
 • AvfallstyperAvfallstyper från en komplett lista över typer och färgschema kan användas med containrarna.
 • FakturakontonFakturakonton styr vilken enhet som faktureras hos kunden för en specifik container.
 • ContainergrupperContainergrupper kan användas när användaren vill beställa tömning eller göra ändringar på många containrar av samma typ.
Boka demo →

Statistik

Statistikmodulen ger möjlighet att analysera hur projektet genomförs ur ett logistikperspektiv, vad som bör förbättras och vad resultatet av de tidigare perioderna är.

 • Totala leveransbokningarTotala leveransbokningar visar totala leveranser utförda under den valda perioden.
 • Planerade och oplanerade leveranserPlanerade och oplanerade leveranser visar skillnaden mellan planerade och oplanerade leveranser.
 • Leveranser med avvikelserLeveranser med avvikelser visar antalet avvikelser som registrerats under en period.
 • CO2-utsläppCO2-utsläpp visar CO2- och CO2-ekvivalenta utsläpp för projekt som aktiverar utsläppsregistrering under leveransbokning.
Boka demo →

Uppdraget är att skapa lösningar som inte finns på projekt­planen ännu. Kunderna hjälper oss att anpassa det till verkligheten.

 • Alejandra Sundberg

  Alejandra Sundberg

  Byggledare,
  Projekt Life City, Stockholm

  LogiPlan är ett väldigt bra verktyg som hjälper mig att ha koll på entreprenörernas planering och som har besparat mig tid. Jag använder webappen på storskärm för att planera och mobilabppen för att kolla status på mina entreprenörers leveranser när jag är på språng.
 • Karl-Johan Roihjert

  Karl-Johan Roihjert

  Produktionschef,
  Project Life City, Stockholm

  Genom LogiPlan ser vi att våra entreprenörer lär sig av varandra. Ser dem att en entreprenör bokar leverans på en speciell tid för att det är gynnsamt och det går snabbare följer nästa entreprenör efter.
 • Michael Frisk Guldplatz

  Michael Frisk Guldplatz

  Produktionschef,
  Project Katarinahuset, Stockholm

  LogiPlan är utvecklad av byggare för byggare och det märks i funktionerna som finns. De bjuder även in beställaren till att vara med att påverka, och de idéer vi haft har implementerats snabbt. Till exempel kan chauffören själv öppna grindarna under den inbokade tiden vilket är tidsbesparande då vi slipper springa ner och öppna.

Över 200 företag använder vår tjänst

 • 10Pre-Zero
 • 1Atrium
 • 2Cramo
 • 3NCC
 • 4Beijer
 • 5Ahlsell
 • 6In3prenor
 • 7Ragn-Sells
 • 8Stena
 • 9Skanska

Boka demo

Boka demo för att få en bättre förståelse för hur vi kan hjälpa ditt företag jobba mer effektivt med bygglogistik.

Redo att prata?
Kontakta oss!

Kontakta oss för att få en bättre förståelse för hur LogiPlan kan hjälpa ditt nästa projekt.