Sekretess­­policy

Introduktion

Webbapplikationerna LogiPlan Site, LogiPlan Terminal och mobilapplikationen  LogiPlan Construction Logistics är utvecklade av LogiPlan AB, en svensk utvecklare av applikationer för framtiden inom byggarbetsplatsledning, leveranskedjehantering och bygglogistik. LogiPlan har åtagit sig att skydda och respektera din integritet. Avsikten att samla in personuppgifter eller information som kan identifiera en person är i syfte att tillhandahålla individer den tjänst, data och funktionalitet de, deras jobb eller deras verksamhet behöver för en effektivare hantering av leveranskedjan. LogiPlan samlar in dessa uppgifter och utvecklar funktioner med hänsyn till en neutral position för leverantörer, entreprenörer, underentreprenörer, logistikföretag och tillverkare för att överväga de mest optimala lösningarna för hela leveranskedjan.

Den här sekretesspolicyn anger grunden för hur personuppgifter vi samlar in via vår webbplats på logiplan.se, webbapplikationen app.logiplan.se, LogiPlan Construction Logistics-applikation eller på annat sätt under vår relation med dig, kommer att behandlas av oss. Den här sekretesspolicyn gäller för: besökare på vår sida som inte registrerar sig såväl som de som gör det; och alla kunder som köper våra tjänster av oss.

Informationsinsamling och användning

När du använder våra tjänster kräver vi att du förser oss med viss personligt identifierbar information. De uppgifter som vi begär kommer att behållas av oss och användas enligt beskrivningen i den här sekretesspolicyn.

LogiPlan-applikationer samlar in följande uppgifter men är inte begränsad till följande specifika data:

Fullständigt namn, befattning, roll i projektet, fakturerings- eller juridiska adresser till företag och individer, individuell bild och kontaktuppgifter inklusive e-post och telefonnummer. Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla dig tjänsten och hjälpa dina kollegor och partners att kommunicera med dig. Dessa uppgifter är nödvändiga för att ingå och genomföra avtalet mellan oss enligt lagen och för att tillhandahålla våra tjänster. LogiPlan tvingar också tekniskt att verifiera dessa uppgifter för att säkerställa att information om verksamheten endast sprids till behöriga parter och kontakter som deltar i ett projekt.

För företagskunder och presumtiva kunder samlar vi in namn, tjänstetitel och företagskontaktinformation för dina enskilda anställda och andra representanter. Vi använder dessa uppgifter för att tillhandahålla dig tjänsten. Dessa uppgifter är nödvändiga för att ingå och genomföra avtalet mellan oss enligt lagen och för att tillhandahålla våra tjänster.

Innehållet i meddelanden du skickar till oss. Vi använder dessa uppgifter för att kunna svara på frågor och för vårt legitima intresse av att hantera och förbättra vår verksamhet.

Återkoppling du tillhandahåller oss genom våra tjänster. Vi använder dessa för att utvärdera och förbättra vår tjänst och för vårt legitima intresse av att hantera och förbättra vår verksamhet.

Loggdata

Vi vill informera dig om att när du använder våra tjänster samlar vi in data i våra molntjänster och på enheter i händelse av framgångsrikt eller felaktigt beteende hos applikationerna. Dessa loggdata kan innehålla information som din enhets IP-adress, enhetsnamn, operativsystemversion, konfigurationen av appen när du använder våra tjänster, tid och datum för din användning av tjänsten och annan statistik. Dessa uppgifter kommer enbart att användas för att felsöka fel i applikationerna, förbättra funktionaliteten, samla in allmän användningsstatistik som inte är relaterad till en enskild individ och forskning om förbättringar för bättre leveranskedjehantering och bygglogistik.

Cookies

Cookies är filer med en liten mängd data som vanligtvis används som anonyma unika identifierare. De skickas till din webbläsare från de webbplatser du besöker och lagras i din enhets interna minne. Våra tjänster använder “cookies” för att samla information och förbättra tjänsten genom att lagra inloggningsuppgifter. Genom att använda vår tjänst samtycker du till användningen av cookies för detta syfte. Cookies kan även användas för att spara användarinställningar.

Serviceleverantörer

VI kan anlita tredjepartsföretag och individer av följande skäl: För att underlätta vår tjänst; för att tillhandahålla tjänsten för vår räkning; att utföra tjänsterelaterade tjänster; eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används. Vi vill informera användare av denna tjänst om att dessa tredje parter har tillgång till dina personuppgifter. Anledningen är att utföra de uppgifter som tilldelats dem på våra vägnar. De är dock skyldiga att inte avslöja eller använda uppgifterna för något annat ändamål.

Datasäkerhet

Vi värdesätter ditt förtroende för att ge oss dina personuppgifter. LogiPlan använder den senaste tekniken, protokollen, tjänsterna, utvecklingspraxisen och branschpraxisen för att säkerställa att vi håller all personlig information säker och tillgänglig för rätt person vid rätt tidpunkt och med rätt åtkomstnivå. Säkerhetsansvaret för personuppgifterna vilar dock även på alla användare som deltar i ett visst projekt och i den utrustning de använder för att komma åt våra tjänster.

Alla personuppgifter som du lämnar till oss kommer att lagras på säkra servrar, baserade inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om vi är skyldiga att överföra information utanför EES, har vi vidtagit lämpliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas av dessa tredje parter på ett sätt som är förenligt med och som respekterar EU:s lagar om dataskydd.

Ändringar i den här sekretesspolicyn

VI kan emellanåt uppdatera vår sekretesspolicy. Du ombeds därför att besöka den här sidan regelbundet för eventuella ändringar. Vi kommer att informera dig om ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på den här sidan. Dessa ändringar träder ikraft omedelbart efter att de publicerats på den här sidan.

Kontaktuppgifter

Om du vill: få tillgång till, korrigera, ändra eller radera några personuppgifter vi har om dig, registrera ett klagomål eller helt enkelt vill ha mer information – kontakta vår sekretessansvarige på info (at) logiplan.se eller via post på: LogiPlan AB, Hammarby allé 64, 120 61 Stockholm, Sweden.